naar pagina kerk OLV van Lourdes - Maastrichtnaar pagina kerk H. Familie - Maastrichtnaar pagina H. Gulielmuskerk - Maastricht

Parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, H. Familie en H. Guliëlmus, Maastricht

parochiecentrum: 043 362 52 78 • bij nood: 043 631 45 00e-mailkerkbestuurparochiebijdragecolofonwebdesign
OLVbeeld


inhoudstartmidden
Kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Lourdesplein, hoek Voltastraat – President Rooseveltlaan

Ontstaansgeschiedenis van de kerk

'Hoe kunt u zo'n grote en zware taak leggen op de schouders van zo'n klein pastoortje.'
Zo reageerde pastoor J. Jacobs, toen de bisschop van Roermond, mgr. Schrijnen hem op 29 september 1923 opdroeg een nieuwe parochie in Wittevrouwenveld te stichten. Pastoor Jacobs kocht in Rotterdam een houten noodkerk die in twee scheepsladingen naar Maastricht werd gevaren. Deken Receveur van Wyck zegende de noodkerk in op palmzondag 1924. Pastoor Jacobs had bij het storten van de betonnen fundering persoonlijk achter de kruiwagen gelopen.
In 1933 kwam in Berg en Terblijt een kerk gereed, ontworpen door architect Frits Peutz. Zo’n kerk, opgetrokken met mergel en Kunrader steen, wilde pastoor Jacobs ook maar dan in het groot. In mei 1936 had de aanbesteding plaats van de nieuwe kerk, ontworpen door Peutz. Bouwmaterialen: Sibber mergel en Kunrader steen voor het basement. Voor fl. 76.663 werd de bouw gegund aan de Gebr. Bronswaer. Mgr. Lemmens legde op 26 februari 1937 de eerste steen en een jaar later, op 14 april (Witte Donderdag) 1938, zegende pastoor Jacobs de kerk van Wittevrouwenveld in, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Aan het eind van de vorige eeuw fuseerde de O.L.V. van Lourdesparochie met de parochie van de H. Familie van Wyckerveld en enige jaren later later met de H. Guliëlmusparochie. De H. Familiekerk aan het Old Hickoryplein moest in 1999 worden afgebroken.

De huidige pastoor M. Jeukens ofm werd op 1 november 2004 tot pastoor benoemd van de H. Familie, de Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Guliëlmus. 

Korte filmimpressie van de Lourdeskerk


Voor betere beeldkwaliteit, klik op HQ

Foto's en filmbeelden:
Pascal Nypels - Muziek:  Gregoriaanse Kyrie


Exterieur

Kenmerkend voor het uitgevoerde plan is de grote soberheid. De kerk bestaat uit een middenschip met relatief lage zijbeuken, een transept (kruisarmen) en een halfronde absis (priesterkoor). Aan de westzijde bevinden zich een narthex (portaal), een Mariakapel en een vierkante toren, die iets gedraaid ligt ten opzichte van de kerk. (Klik hier voor plattegrond). Medio 1936 vond de aanbesteding van de kerk plaats. De opdracht werd gegund aan de Gebroeders Bronswaer uit Maastricht.

Zowel het exterieur als het interieur van de kerk kennen nauwelijks versieringen buiten de overal aanwezige boogvormen van ramen en andere openingen (zie aanzicht rechterzijgevel zuid).
De vier middenzuiltjes in de klokkengaten zijn het voornaamste architectonisch sierende element. Des te sterker wordt daardoor duidelijk, dat het om een kerkgebouw gaat en de toren geen watertoren is. Het kruis op de top van de voorgevel is daarom slechts een nauwelijks bewerkte blok hardsteen, die men gemakkelijk over het hoofd ziet.

Het beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes is naar de stijl van bouwmeester Berlage niet aan, maar in de rechterhoek van de westgevel (Mariakapel) geplaatst en wekt de indruk uit de muur te zijn gekapt. Voor het overige kent het exterieur alleen nog een eenvoudige versiering boven de zuidwestelijke ingang, omdat aan die kant de toren niet zichtbaar is.

Het interieur

De steeds terugkerende boogvorm maakt het interieur tot een overtuigende ruimte, waarbij het licht als sierend element opgevat kan worden. De ramen vervullen tevens een functie als middel om de blik naar het belangrijkste deel van de kerk te leiden. Hieraan wordt bij donker weer afbreuk gedaan sinds de ramen rond 1960 werden gebrandschilderd. Het schip is met 22 ramen relatief het donkerst.
Het transept wordt niet alleen geaccentueerd door een hoge boogvormige opening, maar ontvangt tevens licht uit achttien ramen in de kruisarmen.

De absis is duidelijk het lichtste gedeelte door twee grote ramen aan de zijkant en het overwegend witte marmer van priesterkoor en hoofdaltaar. In de rechter zijbeuk (zuidzijde) is in 1995 de Emmaüs-kapel ingericht. Hierbij is het de bedoeling in het geheel van het kerkgebouw op een verantwoorde wijze een ruimte te maken waar alle betrokkenen bij de vieringen, priester, koor, overige deelnemers, als het ware binnen elkaars handbereik zijn, hetgeen vooral bij vieringen met een kleiner aantal bezoekers heel prettig is. De verbinding met de grote ruimte van de kerk is bewust in stand gebleven.

Aan het eind van de vorige eeuw ging de OLV van Lourdesparochie samen met de parochie H. Familie van Wyckerveld en later met de H. Guliëlmusparochie. De H. Familiekerk aan het Old Hickoryplein moest in 1999 zelfs worden afgebroken. Dit lot bleef de Guliëlmuskerk gelukkig bespaard.

De huidige pastoor M. Jeukens ofm werd op 1 november 2004 tot pastoor benoemd van de H. Familie, de Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Gulielmus.

Meer informatie over deze kerk: Kerkgebouwen in Limburg

 

Mariakapel

De Mariakapel is dagelijks geopend van 9u00 tot 13u00. Er is gelegenheid voor gebed, bezinning en het aansteken van een kaarsje bij het beeld van O.L.V. van Lourdes.
In de kapel zijn ook de koperen gedachtenisplaatjes bevestigd van overledenen die vanuit onze kerk begraven/gecremeerd zijn
Ingang: grote kerkdeur Pres. Rooseveltlaan/Lourdesplein.