H.Mis: tijden 

Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk (OLV):

Door de week:
Maandagochtend - aanvang 9u00: eucharistieviering
Dinsdagochtend - aanvang 9u00: eucharistieviering of woord- en communiedienst
Woensdagavond - aanvang 18u30 Rozenkrans - 19u00: eucharistieviering  
Eerste vrijdag van de maand - aanvang: 9u00: eucharistieviering

In het weekend:
Zaterdagavond – aanvang 19u00: eucharistieviering met muzikale begeleiding.
Zondagochtend – aanvang 10u30: met het St. Theresia kerkkoor.

Naast eucharistievieringen vinden er in onze parochie  gebedsdiensten (ook genoemd: woord- en communiediensten) plaats. 


H.Mis:  intentie

Kijk hier voor de Diensten in de O.L.Vrouw van Lourdeskerk
in de komende twee weken
(pdf)


Wilt u meewerken aan de Eucharistievieringen?

naar pagina kerk OLV van Lourdes - Maastrichtnaar pagina kerk H. Familie - Maastrichtnaar pagina H. Gulielmuskerk - Maastricht

Parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, H. Familie en H. Guliëlmus, Maastricht

parochiecentrum: 043 362 52 78 • bij nood: 043 631 45 00e-mailkerkbestuurparochiebijdragecolofonwebdesign

naar fotopagina naar activieitenkalender