naar pagina kerk OLV van Lourdes - Maastrichtnaar pagina kerk H. Familie - Maastrichtnaar pagina H. Gulielmuskerk - Maastricht

Parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, H. Familie en H. Guliëlmus, Maastricht

parochiecentrum: 043 362 52 78 • bij nood: 043 631 45 00e-mailkerkbestuurparochiebijdragecolofonwebdesign
De Kerk Heilige Guliëlmus is sinds januari 2015 aan de eredienst onttrokken
Lees het artikel uit Dagblad De Limburger
Ontstaansgeschiedenis van de kerk

Op 19 maart 1957 was Mgr. Lemmens 25 jaar bisschop. De gelovigen van het bisdom Limburg gaven 'vajer bisjop' een kerk cadeau. Hij koos een wijk in het Vrouwenveld. De plek ten oosten van de Czaar Peterstraat en Koning Clovisstraat, die zwaar aan renovatie toe was en waar gezinnen uit de gesaneerde binnenstad van Maastricht waren gehuisvest.

Het waren de mensen die onder het wijkhuis Maris Stella vielen en waar al enkele jaren eerder kapelaan Theo Engelen door Lemmens voor was vrijgesteld, vanuit de Onze Lieve Vrouw van Lourdes, waar hij van 1948 tot en met 1955 kapelaan was.
Als architect werd Jos Muré gekozen. Mgr. Lemmens kwam zelf de eerste spade in de grond steken en, op 9 februari 1958, de eerste steen te leggen. Op de 19de oktober van hetzelfde jaar kon Mgr. Lemmens 'zijn' kerk reeds inzegenen, toegewijd aan zijn eigen patroonheilige, de H.Guliëlmus.
Kapelaan Engelen was intussen rector geworden en dat bleef hij tot 5 mei 1959, toen werd het rectoraat in een parochie omgezet. Op 31 mei werd rector Engelen als pastoor van de H.Guliëlmusparochie geïnstalleerd. Het bestuur van de Stichting Wijkhuiswerk werd tot kerkbestuur benoemd.
Pastoor Engelen overleed in 1968. Zijn opvolgers hebben voortdurend én met zielzorgelijke én met financiële problemen geworsteld. Uiteindelijk kwam de Guliëlmusparochie in 2004 weer samen met de parochie OLV van Lourdes en H. Familie, met pater Mattie Jeukens ofm als pastoor. Eén van zijn voorgangers noemde de Guliëlmuskerk een plezierige en bespreekbare kerk, waar je zonder microfoon kunt preken.
In 2008 werd in aanwezigheid van bisschop Wiertz het 50 jarig bestaan van de kerk gevierd. 

De laatste mis werd op 4 januari 2015 gevierd. Het Allerheiligste werd aansluitend in processie overgebracht naar de O.L.V. van Lourdeskerk.

Korte filmimpressie van de Guliëlmuskerk


Foto's en filmbeelden: Pascal Nypels - Muziek: Francis Poulenc

Exterieur

De blokvormige Guliëlmuskerk is geheel opgetrokken in gele baksteen. De kopse gevels van schip en zijbeuken zijn hoger dan de zijgevels. Centraal in de voorgevel van de Guliëlmuskerk staat een risaliet (een gedeelte van een gevel dat over de hele hoogte naar voor uitspringt) die uitmondt in een klokkenarcade, die bekroond wordt door een kruis. De twee dubbele houten toegangsdeuren bevinden zich eveneens in de risaliet. Ter beveiliging zijn er ijzeren hekken voor de deuren aangebracht. Boven de hoofdingang is een gevelreliëf aangebracht. De daken van schip en zijbeuken zijn plat. De zijgevels van het schip hebben elk acht met betonnen claustra’s gevulde rechthoekige ramen. Soortgelijke ramen treft men aan in de zijgevels van de zijbeuken. Rechts van de kerk staat de rechthoekige sacristie, die tevens de verbinding vormt met de voormalige pastorie.

Meer informatie over deze kerk: Kerkgebouwen in Limburg