LEZEN IN GESCHRIFTEN VAN FRANCISCUS VAN ASSISI

Franciscus van AssisiLive streaming op kerkdienstgemist.nl

Elke woensdagavond in de maand februari gaan we de eerste ‘niet-goed-gekeurde’ regel, of wel de Regula Non Bullata van 1221 lezen om zo ons vertrouwd te maken met de spiritualiteit van Franciscus, maar ook om antwoorden op het spoor te komen voor de vragen van nu, want ik geloof dat Franciscus ons ook nu nog heel veel te vertellen heeft.

Iedere woensdagavond in februari van 20.00 tot  21.30 uur op de pastorie Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht. Er zijn geen onkosten aan verbonden. Je hebt niets nodig, maar het zou handig zijn als ik weet hoeveel mensen er ongeveer komen, handig dus als je je opgeeft van te voren: 

bel 043 3634348 of jmpp.jeukens@planet.nl

Ik zal zorgen dat er genoeg teksten beschikbaar zullen zijn.
Pastor Mattie Jeukens ofm


Welkom bij deze site met de titel 'kerk kom nou'

"Wij, van de parochie zetten er graag een uitroepteken achter en het woordje 'maar' erbij: Kerk, kom nou maar! Wij zien u graag komen, maar ook wij weten dat veel mensen niet veel meer op hebben met de kerk. Dat vinden we jammer, niet omwille van het instituut, maar omwille van de vorming van gemeenschap.
Het 'kom nou' is ook een verzuchting: kom eens over de brug. Zeg zelf wat je belangrijk vindt en geef vorm aan de verbondenheid van ons mensen met elkaar, met hen die voor ons geleefd hebben en na ons zullen komen."

Pastor Mattie Jeukens ofm

Zoeken binnen deze site


Over deze site

In  onze tijd is het geen vanzelfsprekende zaak meer dat iedereen alles weet over de diensten die de kerk aanbiedt. Mogelijk krijgt u er mee te maken rond geboorte en huwelijk, ziekte en dood.

Maar misschien zoekt u meer.
Wellicht dat u eens wilt praten met anderen over de zin en de onzin van leven.
Of wellicht wilt u iets doen met en voor anderen.

Wat zou de kerkgemeenschap voor u kunnen betekenen?
Wat kunt u voor de gemeenschap in de wijk betekenen?
Daarover wil deze website U informeren.

----

 

naar pagina kerk OLV van Lourdes - Maastrichtnaar pagina kerk H. Familie - Maastrichtnaar pagina H. Gulielmuskerk - Maastricht

Parochie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, H. Familie en H. Guliëlmus, Maastricht

parochiecentrum: 043 362 52 78 • bij nood: 043 631 45 00e-mailkerkbestuurparochiebijdragecolofonwebdesign

naar fotopagina naar activieitenkalender